Col·labora amb nosaltres!

API per a programadors

Introducció

tuderechoasaber.es creu en els principis d’Open Data (enllaç als principis) i els promou. Per això el programari que utilitzem i totes les dades que recollim estan disponibles per als programadors que vulguin utilitzar-les en altres llocs web.

tuderechoasaber.es encara no te una API completa, però progressivament anirem afegint gran quantitat de coses que s'assimilen en el seu us a una API, tal i com necessiten els programadors.

Enllaços a noves sol·licituds

Si vols animar als teus usuaris a posar-se en contacte amb una autoritat pública específica, utilitzar URLs de la forma:

http://tuderechoasaber.es/ca/new/ministerio_de_sanidad

Aquests són els paràmetres que pots afegir a les URLs, directament a la URL o des d'un formulari:

  • title - títol predefinit de la nova sol·licitud.
  • default_letter - text predefinit del cos de la carta. La formula de l'encapçalament (Benvolgut ...) i l'acomiadament (Salutacions ...) s'afegiran a l'inici i al final.
  • body - en alternativa a default_letter això posa com a predefinit el text sencer de la sol·licitud, deixant la possibilitat de personalitzar l'encapçalament i l'acomidament.
  • tags - llista d'etiquetes separades per espasi, per a que puguis cercar i enllaçar posteriorment a les sol·licituds realitzades. Per exemple, openlylocal spending_id:12345. Els dos punts (:) indiquen que l'etiqueta conté un valor ('machine tag') que pot incloure punt.

Feeds RSS (realment, Atom)

La majoria de les pàgines que inclouen sol·liciutds d'accés a la informació [M3] tenen feeds Atom que pots utilitzar per a obtenir actualitzacions i enllaços en format XML. Pots trobar la URL del feed Atom amb una de les següents opcions:

  • Cercar el símbol .
  • Examina la declaració <link rel="alternate" type="application/atom+xml"> a la capçalera del codi HTML.
  • Afegeix /feed al final de la URL.

Les cerques avançades també suporten feeds en format Atom. Pots fer qualsevol cosa amb aquest format: consultes per autoritat, per tipus d'arxiu, per data o per estat. Per a més detalls, consulta els consells de la cerca avançada.

Dades estructurades en JSON

Moltes pàgines tenen una versió JSON que permet descarregar informació sobre els objectes de forma estructurada. Per trobar-los:

  • Afegeix .json al final de la URL.
  • Cerca la declaració <link rel="alternate" type="application/json"> a la capçalera del codi HTML.

Sol·licituds, usuaris i autoritats, tots tenen una versió JSON amb informació bàsica sobre ells. Cada format Atom te un equivalent JSON amb informació sobre els ojectisu inclosos al feed.

Informació sobre tots els organismes públics d'Espanya

Si vols informació sobre totes les institucions públiques que tenim registrades e tuderechoasaber.com, pots descarregar-te un fitxer CSV que tenim disponible aquí: all-authorities.csv

Si necessites més funcionalitats a l'API que encara no estan disponibles, si us plau posa't en contacte amb nosaltres. És una feina en procés, afegirem funcionalitats a mesura que la gent ens les demani.