Col·labora amb nosaltres!

Guia per a sol·licitants

Aquí t’expliquem com sol·licitar informació a les institucions públiques espanyoles. Hi trobaràs també consells per realitzar peticions més efectives i algunes pautes per sol·licitar informació a la Unió Europea i a altres països. És molt fàcil, però llegeix aquestes indicacions amb atenció.

Sol·licitar informació a Espanya

Respostes

Recursos

Sol·licituds a Tuderechoasaber.es

Sol·licitar informació a la UE i a altres països

Plantilles per interposar un recurs

1. Sol·licitar informació a Espanya

1.1 Tinc dret a realitzar una sol·licitud?

És clar que sí. Espanya compta amb una Llei de Transparència, Accés a la informació i bon govern en vigor a nivell estatal des del 10 de desembre de 2014, i ho estarà a nivell autonòmic i local al desembre de 2015. Aquesta llei reconeix:

 • L’obligació de les institucions de publicar informació de manera proactiva. Aquí podràs llegir amb detall quina informació han de publicar les institucions.
 • El dret de qualsevol persona a sol·licitar informació a les institucions espanyoles.

Encara que aquesta llei sigui aplicable a tot el país, cada govern autonòmic, govern local i organisme constitucional pot implementar-la aprovant la seva pròpia norma. La base és molt similar, tot i que algunes comunitats i organismes han decidit millorar els mínims que estableix la llei estatal. En qualsevol cas, malgrat que la llei encara no hagi entrat en vigor en determinats àmbits, o que les institucions que t’interessin no comptin amb normativa pròpia, t’animem sempre a sol·licitar informació. No tens res a perdre.

1.2 Quina informació puc sol·licitar?

Com alguns d’aquests límits són molt genèrics, poc clars i farien possible una aplicació arbitrària de la llei, des de Tuderechoasaber.es et recomanem que, davant el dubte i per norma general, sol·licitis qualsevol informació. Envia totes les preguntes que et vinguin al cap i, en cas que et deneguin la informació, recorre.

Les lleis de transparència determinen el teu dret a accedir a la informació que està en mans de les institucions públiques. La llei espanyola estableix alguns límits: alguns estan en consonància amb els estàndards internacionals, como ara la protecció de la privacitat de les persones o la seguretat nacional. S’apliquen només si la informació sol·licitada pot malmetre un altre dret protegit per la llei i, en cas que sigui així, caldrà justificar-ho.

Existeixen, però, una sèrie de límits que no estan en la línia dels estàndards internacionals:

 • Només podem accedir a informació subjecta a dret administratiu.
 • Pot quedar exclosa tota la informació que sigui considerada “auxiliar o de recolzament”, como la continguda a notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.

1.3 A qui puc adreçar-me?

A través d’aquesta pàgina volem que puguis enviar sol·licituds d’accés a la informació a qualsevol institució pública espanyola a nivell nacional, autonòmic i local. I també a empreses públiques, com ara AENA o RTVE.

Tuderechoasaber.es està sempre en construcció. Si busques un organisme i no el tenim, és perquè encara no comptem amb el mail de contacte. Arribat el cas, avisa’ns i el buscarem. I si el tens tu, millor que millor. Així ajudaràs altres futurs sol·licitants.

Aquí tens la llista completa d’organismes i com demanar informació a la UE i altres països.

1.4 Requisits per sol·licitar informació a Espanya

La llei de transparència espanyola exigeix certs requisits als sol·licitants d’informació. Per exemple, és obligatori identificar-se per poder sol·licitar informació. Algunes institucions procedeixen a comprovar la identitat del sol·licitant i això complica el procés. Hi ha institucions més permissives i que accepten l’ús del correu electrònic. D’altres insten el sol·licitant a acudir-hi presencialment, o a instal·lar un sistema d’identificació digital que només podrà aconseguir amb un número d’identificació nacional espanyol o un carnet de residència. Como veus, hi ha de tot.

El sistema més restrictiu és l’imposat per la pròpia Administració General de l’Estat, tot i oferir quatre opcions per enviar una sol·licitud d’accés a la informació. Les quatre impliquen tenir un ordinador i internet:

 • Estar en possessió d’un DNI electrònic. Segons l’Institut Nacional d’Estadística d’Espanya, el 2014 el 47,9% de la població de 16 a 74 anys d’edat declara disposar de DNIe, però només el 8,5% d’aquest grup té lector de targetes amb microxip electrònic, un complement que cal adquirir per separat.
 • Estar en possessió d’un certificat digital. Segons CERES, a finals de 2014 hi havia menys de quatre milions de certificats actius.
 • Utilitzar el sistema Cl@ve. Exigeix facilitar el número de compte bancari que fas servir per pagar els teus impostos i passar per una oficina de l’Agència Tributària o esperar l’arribada d’un codi per correu postal.
 • Per als estrangers resulta en la majoria dels casos impossible realitzar sol·licituds. Només poden fer-lo els ciutadans d’una sèrie de països que compten amb el sistema Stork.

Aquests requisits varien segons la institució. A Tuderechoasaber.es només podràs tramitar per tu mateix sol·licituds a aquells organismes que acceptin el correu electrònic com a canal i no exigeixin identificació. En tot cas, tria una institució i et mostrarem com hi pots procedir.

Per facilitar l’accés a la informació a totes les persones, Tuderechoasaber.es et permetrà enviar sol·licituds anònimes. El nostre equip pot enviar les sol·licituds a un organisme de l’Administració Central per tu i publicarà la resposta, que et farà arribar tan bon punt la rebi. Aquí pots trobar més detalls sobre aquesta opció.

1.5 Què passa si no sé a quin organisme he d’adreçar-me?

Si tens una pregunta però no estàs segur de quin és l’organisme públic al qual t’has d’adreçar per sol·licitar la informació que necessites, prova el següent:

 • Consulta o busca a tuderechoasaber.es sol·licituds similars a la teva.
 • Llegeix la descripció de cada organisme públic per informar-te del que fan.
 • Quan hagis trobat l’organisme que pot tenir la informació desitjada, te’n pots cerciorar consultant-ne la pàgina web.
 • En el cas que no hagis acudit a l’organisme correcte, pots preguntar-los on hauries d’enviar la teva sol·licitud. Si ho saben, te n’haurien d’informar.
 • Si encara tens dubtes, si us plau posa’t en contacte amb nosaltres perquè puguem ajudar-te.

1.6 Com puc enviar sol·licituds anònimes?

Tuderechoasaber.es envia les teves sol·licituds a través del correu electrònic de les administracions públiques perquè és el mitjà més senzill. Per desgràcia, la llei de transparència imposa vàries restriccions per certificar la teva identitat. Com considerem que aquest complicat sistema suposa un greu obstacle al dret d’accés a la informació, posem mitjans perquè puguis realitzar sol·licituds a través de la nostra plataforma sense necessitat d’identificar-te amb el sistema que proposen.

No et preocupis si no saps quines administracions funcionen amb aquest sistema. Quan seleccionis una institució que demani aquests requisits, veuràs un avís a la pantalla. T’avisarà que, si vols, nosaltres podem encarregar-nos de traslladar la teva sol·licitud al formulari de l’administració pública a la qual t’adreces. Tant la pregunta com la resposta, si n’hi ha, seran publicades a Tuderechoasaber.es, com ocorre amb la resta de sol·licituds de la plataforma.

És important que tinguis en compte el següent. Si nosaltres traslladem per tu la sol·licitud al formulari del Portal de Transparència, el tràmit administratiu que s’inicia a continuació figurarà amb el nostre certificat electrònic, al nostre nom. Això implica que, si l’administració no et respon i desitges presentar un recurs, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres a fi que ho gestionem per tu. A Tuderechoasaber.es no podem redactar tots els recursos que es vulguin interposar. Si tu redactes el teu recurs, exposant-n’hi el motiu, nosaltres ens comprometem a formular-lo tal qual amb el text proposat, sempre que no contingui cap missatge ofensiu ni estigui fora de lloc. Volem que les sol·licituds d’informació puguin continuar sent públiques i fàcils de realitzar, sense barreres, i per això hem decidit fer aquest pas.

2. Respostes

2.1 Hauré de pagar per sol·licitar informació?

No, sol·licitar informació a Espanya és gratuït. Com rebre la informació en format electrònic/digital no té cost, et recomanen que indiquis a la teva sol·licitud el format que desitges. En el cas que es vulgui rebre informació impresa, la institució pot cobrar una taxa per realitzar les còpies. Aquesta taxa hauria d’equivaler únicament al preu real de la còpia (cost de reproducció), res més, per la qual cosa no hauria de suposar un lucre per a la institució.

2.2 Quan obtindré una resposta?

La llei espanyola estableix un termini d’un mes per contestar les sol·licituds d’accés a la informació. Aquest és el termini més comú a Espanya, tot i que algunes institucions han establert terminis més curts. Per a aquesta qüestió, revisa les fitxes de cada institució a fi de comprovar quan t’haurien de contestar. Però tu no et preocupis: no és necessari que tinguis tot això al cap. El sistema també t’avisarà si es passa el termini i no reps resposta.

Normalment, en enviar la teva sol·licitud les institucions et tornen alguna mena de justificant de recepció o e-mail de confirmació. És recomanable que demanis aquesta confirmació per si haguessis de recórrer en un futur.

2.3 Per quines causes em poden denegar la informació que he sol·licitat?

La llei de transparència estableix una sèrie de límits pels quals una institució pot denegar la informació sol·licitada. El dret d’accés podrà ser limitat quan accedir a la informació suposi un perjudici per a:

 • La seguretat nacional
 • La defensa
 • Les relacions exteriors
 • La seguretat pública
 • La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
 • Els interessos econòmics i comercials
 • La política econòmica i monetària
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit a processos de presa de decisió
 • La protecció del medi ambient

Tots aquests límits han de ser aplicats de manera proporcional i justificada. És a dir, si una institució al·lega un d’aquests límits haurà d’especificar el dany concret que pot causar la publicació de la informació. Si no la justifiqués, pots plantejar un recurs.

Compte, si només una part de la informació que has sol·licitat pot causar un perjudici a un interès dels enumerats, tindràs dret d’accés parcial. Per exemple, si al·leguen que no poden donar-te un document per protegir la privacitat d’una persona hauria de ser suficient que se’n ratllés el nom per poder accedir a la informació.

2.4 Puc reutilitzar la informació rebuda?

En general, la informació a mans de les institucions públiques espanyoles és “pública” en el sentit que ha estat creada amb els diners dels contribuents. Per tant hauries de ser lliure d’utilitzar els documents que reps i la informació que contenen.

Tot i així, existeixen normes que regulen la reutilització de la informació del sector públic, però això només t’afecta si has sol·licitat un gran volum d’informació o una base de dades. En cas de dubte, especialment si tens pensat fer servir el material amb fins comercials, pregunta a l’organisme al qual has sol·licitat la informació o posa’t en contacte amb nosaltres.

2.5 Què passa si no rebo una resposta?

A Espanya, si no et responen a la teva sol·licitud d’accés a la informació en el termini previst per la llei, has d’entendre que t’han denegat la informació. Des del dia que acabi el termini ja pots plantejar un recurs. Tuderechoasaber.es t’enviarà un e-mail per informar-te quan hagi transcorregut el termini.

2.6 Què passa si rebo una resposta que no em satisfà?

Hi ha un cert número de casos en què pots estar insatisfet amb la resposta a la teva sol·licitud:

 • Només has rebut part de la informació que vas sol·licitar (però no un rebuig formal), o la informació que se t’ha facilitat és irrellevant o no respon completament a la teva pregunta.
 • T’han dit que la informació “no està en poder” de l’organisme al qual vas enviar la teva sol·licitud.
 • T’han denegat l’accés a la informació o als documents que has sol·licitat.
 • No has rebut cap resposta (“silenci administratiu”).

A Tuderechoasaber.es tindràs la possibilitat de “classificar” la teva resposta d’acord amb una llista de categories. Si no saps com fer-ho, t’ajudarem. I si penses que la resposta és indeguda, interposa un recurs. Per a més informació sobre això, fes clic aquí.

2.7 Classificació de les respostes

Les respostes de les administracions poden ser molt diverses i segons el que ens contestin haurem de reaccionar d’una manera o d’una altra:

 • Informació rebuda: La institució ha contestat a temps i amb la informació sol·licitada.
 • Informació rebuda parcialment: La institució ha contestat a temps però no amb tota la informació sol·licitada perquè considera que una part d’aquesta informació no ha de ser pública.
 • No té la informació: La institució contesta al·legant que no té la informació.
 • Informació incompleta: La institució ha contestat a temps però no inclou tota la informació sol·licitada.
 • Informació inadequada: La resposta de la institució no correspon a la informació sol·licitada.
 • Silenci: Transcorregut el temps que té per contestar, la institució no ha contestat.
 • Esperant resposta.
 • Esperant un aclariment.
 • Informació denegada: la institució ha contestat denegant la informació.
 • Requereix revisió de l’administrador: Marca aquesta casella si vols que el moderador de Tuderechoasaber.es revisi la pregunta o la resposta de la sol·licitud.

En els casos en què no estiguis satisfet per manca de resposta (pot ser per incompleta o inadequada), abans de plantejar un recurs et recomanem que t’adrecis de nou a la institució i insisteixis una segona vegada.

2.8 He realitzat sol·licituds de les quals he aconseguit resposta. Puc compartir-la en aquest lloc web?

Ens sap greu dir-te que no és possible. Tuderechoasaber.es arxiva les sol·licituds realitzades a través d’aquesta web, però no pretén ser un arxiu de totes les sol·licituds d’informació. No es permet carregar altres sol·licituds en aquesta pàgina, ja que no podem verificar si les respostes procedeixen efectivament d’una institució pública. Si desitges fer pública una resposta que has rebut per una altra via, has de tornar a realitzar la sol·licitud a través de Tuderechoasaber.es.

3. Recursos

En aquest document plantegem una sèrie de consells pràctics per recórrer les denegacions d’informació a Espanya. Repassarem, entre altres qüestions, les raons per les quals podem recórrer, els organismes davant els quals podem recórrer i com afrontar la redacció d’un recurs.

3.1 Quins tipus de recursos existeixen a Espanya per recórrer una denegació de la informació?

A Espanya, quan alguna institució pública no respon adientment a una sol·licitud d’accés a la informació, tenim dret a dos tipus de recursos: el recurs administratiu i el recurs judicial.

El recurs administratiu és el primer pas: és un recurs gratuït i per al qual no necessites un advocat, pots presentar-lo tu mateix. Per als recursos sobre accés a la informació, la llei 19/2013 de transparència crea la figura del Consell de la Transparència, que és un organisme administratiu especialitzat en l’accés a la informació (hi ha més organismes als quals pots recórrer, t’ho expliquem més endavant).

El recurs judicial és un recurs costós (cal pagar taxes i tenir un advocat i un procurador), a més de llarg. En aquest document ens centrarem únicament en els requisits necessaris per enviar un recurs administratiu.

3.2 Per quines raons podem recórrer?

En el cas de les sol·licituds d’accés a la informació aquestes són les raons per les quals podries recórrer:

 • Que et deneguin expressament la informació. És a dir, que rebis una resposta de la institució a la qual vas sol·licitar informació dient que no et donaran la informació i que et donin uns arguments que consideres insuficients per denegar-te la informació.
 • Que no et contestin en el termini que tenen per contestar (en el cas d’Espanya és d’un mes per a la majoria d’institucions). Si fos així faria efecte el silenci administratiu, que en aquest cas és negatiu, és a dir, que hem d’entendre que ens han denegat la informació.
 • Que et deneguin parcialment la informació, és a dir, que et donin només una part de la informació que has sol·licitat i et deneguin una altra part amb uns arguments que consideres insuficients per denegar-te la informació.
 • Que la institució a la qual sol·licites informació vulgui cobrar-te per la informació sol·licitada.

3.3 Quan podem recórrer?

Es pot recórrer en el moment en què es rebi una resposta o quan hagi transcorregut el termini màxim que té la institució per contestar (que en el cas d’Espanya és d’un mes).

Tens un termini d’un mes per plantejar el recurs des que t’arriba la resposta de la institució o des que s’acaba el termini per contestar.

L’organisme al qual recorres té tres mesos per contestar-te; si no et contesta, el recurs es considera desestimat.

3.4 Davant de quin organisme hem de recórrer?

El Consell de la Transparència és l’organisme de revisió competent per conèixer els casos de denegació de l’Administració General de l’Estat i de la Casa Reial. La resta d’institucions, comunitats autònomes i entitats locals tenen els seus propis mecanismes.

3.5 Formalismes dels recursos

Actualment cap dels organismes creats per conèixer els casos de denegació de la informació ha creat un procés específic per fer-ho. Això vol dir que per presentar un recurs hem de fer el mateix que amb la resta de recursos administratius: presentar un escrit dirigit al Consell de la Transparència o a l’organisme que correspongui.

Per presentar un escrit pots:

 • Presentar físicament el teu recurs al registre de la institució davant la qual vols recórrer o davant d’una institució pública que tingui un acord amb la institució en qüestió (pots preguntar-los quines són). En presentar l’escrit hauràs de presentar un document d’identificació personal.
 • Presentar telemàticament l’escrit a través de les oficines virtuals. Per fer servir aquesta opció has de tenir una signatura electrònica o un certificat digital.

3.6 Consells bàsics per redactar un recurs

Per presentar un recurs administratiu no necessites un advocat ni un procurador, pots escriure’l tu mateix. Es tracta que plantegis els teus arguments de la manera més clara possible per intentar que la institució que t’ha denegat la informació canviï la seva postura i decideixi donar-te la informació.

A continuació t’oferim una sèrie de consells que creiem que poden ser d’ajuda a l’hora d’escriure el teu recurs:

 • El primer que has de fer és llegir amb deteniment la resposta que has obtingut per part de la institució i reconèixer l’argument o els arguments que et donen per no donar-te la informació. Si estàs recorrent perquè no t’han contestat, pots utilitzar la nostra plantilla com a base del recurs.
 • Planteja l’escrit com una carta formal: indica el teu nom i la teva adreça, el nom de la institució a la qual va adreçat i la data.
 • Indica al primer paràgraf l’objectiu del teu escrit (recórrer una denegació d’informació) i el número d’expedient de la teva sol·licitud (en enviar una sol·licitud d’accés a la informació reps un número d’expedient que has d’indicar perquè puguin trobar el teu cas).
 • Explica al següent paràgraf que estàs en desacord amb les raons per les quals t’han denegat la informació i exposa els teus arguments de la manera més clara i ordenada possible. Et recomanem que numeris els teus arguments perquè quedi més clar. És important que responguis a cada un dels arguments que van exposar a la resposta.
 • Descarrega’t aquesta plantilla per veure com quedaria el recurs.

Des de Tuderechoasaber.es animem sempre a recórrer quan es denega la informació de manera injustificada o injusta. És molt important insistir per poder aconseguir una bona implementació del dret d’accés a la informació i fer avançar el nivell de transparència de les institucions públiques a Espanya.

4. Sol·licituds a Tuderechoasaber.es

4.1 Com es moderen les sol·licituds i els comentaris a Tuderechoasaber.es?

En aquesta web pots realitzar sol·licituds i inserir comentaris si hi estàs registrat. Revisem els continguts amb regularitat i ens reservem el dret d’eliminar declaracions poc apropiades, com ara les de naturalesa ofensiva o potencialment difamatòria. Abans d’eliminar un comentari, contactem amb l’autor per poder aclarir la qüestió.

De la mateixa manera, tu també pots denunciar els continguts inadequats que et trobis. Només has de categoritzar la sol·licitud marcant “Requereix revisió per part de l’administrador” i de seguida ho comprovarem. També pots posar-te en contacte directament amb nosaltres i avisar-nos.

4.2 Quins idiomes puc fer servir per enviar sol·licituds a Tuderechoasaber.es?

Tuderechoasaber.es té com a ambició estar disponible en tots els idiomes oficials d’Espanya. La web està en construcció contínua, per la qual cosa pot ser que algunes parts encara no estiguin traduïdes. Si desitges col·laborar com a traductor voluntari, escriu-nos a contacto@tuderechoasaber.es.

En qualsevol cas, a les comunitats on hi hagi un idioma cooficial es podrà utilitzar aquest idioma a les sol·licituds que vagin adreçades a les seves institucions. A Tuderechoasaber.es no podem traduir l’idioma de les sol·licituds ni de les respostes.

4.3 Què constitueix una bona sol·licitud?

Si us plau, inclou a la teva sol·licitud els detalls necessaris per poder identificar fàcilment la informació que demanes. Els missatges curts i concisos fan que sigui més fàcil per als funcionaris identificar la informació que demanes, amb la qual cosa rebràs una resposta més ràpidament.

A més, una petició ben formulada dóna menys raons als funcionaris per rebutjar-la per considerar-la vaga o poc precisa. De totes maneres, no et preocupis per fer-la perfecta: en principi, en cas que la teva sol·licitud no sigui clara, la institució a la qual t’adreces hauria de posar-se en contacte amb tu per aclarir qualsevol dubte.

Si us plau, no incloguis:

 • Arguments basats en un tema o causa de tipus personal;
 • Declaracions que puguin difamar o insultar terceres persones;
 • Llenguatge ofensiu.

En cas contrari, ens veurem obligats a rebutjar la teva petició. Arribat el cas, t’ho faríem saber i estem sempre disposats a discutir cas per cas.

4.4 Puc demanar informació sobre mi mateix?

No facis servir Tuderechoasaber.es per accedir a informació personal pròpia. Si vols informació sobre tu mateix, utilitza preferiblement les normes de Protecció de Dades. Fes clic aquí per obtenir més informació.

4.5. Soc periodista o investigador. És possible mantenir la confidencialitat de la meva sol·licitud fins a la publicació del meu article?

Tuderechoasaber.es està dissenyada per realitzar sol·licituds públiques. Totes les respostes que rebem es publiquen automàticament a la web, perquè tot el món les pugui consultar.

Si ets un periodista, una ONG, investigador o simplement desitges mantenir el caràcter confidencial de la teva consulta fins que hagis escrit l’article o per altres raons, has d’enviar la sol·licitud d’accés directament a la institució que creguis convenient, però no a través d’aquest lloc web.

5. Sol·licitar informació a la UE i a altres països

Sol·licitar informació a la Unió Europea és senzill i ràpid. El Reglament 1049/2001 d’accés a documents a mans de les institucions comunitàries té un abast molt ampli i estableix l’obligació de les institucions de contestar-te en 15 dies. Per a aquest fi comptes amb Ask The EU, una web molt similar a Tuderechoasaber.es.

Si vols saber com accedir a la informació a altres països pots consultar aquestes tres eines:

 • El Legal Leaks Toolkit, una guia sobre accés a la informació per a periodistes que explica amb detall què és el dret d’accés a la informació i com pots exercir-lo a altres països d’Europa.
 • El Right to Information Global Rating, on pots trobar totes les lleis d’accés a la informació del món.
 • Alaveteli: en aquesta web pots trobar altres webs com Tuderechoasaber.es a altres països.

6. Plantilles per interposar un recurs

Posem aquestes plantilles a la teva disposició. Pots fer-les servir directament o agafar-les com a referència per recórrer davant de les institucions:

Plantilla genèrica

Descarrega aquesta plantilla genèrica per interposar recursos. Si la fas servir, no oblidis esborrar totes les notes i consells que conté abans d’enviar-la.

Plantilla per al silenci administratiu

Si no et contesten a una sol·licitud d’accés a la informació en el temps establert s’entén que t’han denegat la informació. Com no t’han donat cap raó concreta, al teu recurs pots argumentar les raons per les quals consideres que aquesta informació ha de ser pública.

Descarrega aquí la plantilla per recórrer davant d’un cas de silenci administratiu. No oblidis esborrar totes les notes i consells que conté abans d’enviar-la.