¡Colabora con nosotros!

Gasto en horas extras por escalas y categorías del personal DGPEIS en el 2014

Pablo Castro hizo esta solicitud de acceso a la información a Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat de Catalunya

La solicitud fue rechazada por Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat de Catalunya.

De: Pablo Castro

27 de agosto de 2015

Estimado Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos de la Generalitat de Catalunya,

Estaría interesado en conocer el gasto ejecutado final en el
periodo 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 en horas extras de personal a
la DGPEIS, desglosado por meses, escalas y categorías.

Un saludo,

Pablo Castro

Enlace

De: Pablo Castro

29 de septiembre de 2015

Estimado Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos de la Generalitat de Catalunya,

Aún no he recibido respuesta alguna a mi solicitud de información.

Sigo a la espera mientras curso reclamación al Consejo de la
Transparencia.

Un saludo,

Pablo Castro

Enlace

De: Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat de Catalunya

05 de octubre de 2015


Attachment image001.png
11K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Sr. Castro,

D'acord amb la Llei  19/2014, de 29 de setembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern l'exercici dret accés a la informació
pública regulat en el capítol III i en concret l'article 26 estableix els
requisits que ha de complir qualsevol de les sol·licituds.

 

En aquest sentit i una vegada rebuda la sol·licitud que reuneixi els
requisits establerts procedirem a donar, si escau, la corresponent
resposta i informació.

 

Atentament,

 

[1]Descripció: [2]Descripció:
cid:[email protected] Descripción: bombers1

 

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Departament d'Interior

 

Diputació 355 | 08009 Barcelona

[3][dirección de Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat de Catalunya] |  [4]gencat.cat/bombers | [5]twitter.com/bomberscat

 

 

 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot
contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona
destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o
còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.
Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber
immediatament per aquesta via i que el destruïu.

 

Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari.

 

References

Visible links
3. mailto:[dirección de Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat de Catalunya]
4. http://gencat.cat/bombers
5. http://twitter.com/bomberscat

Enlace

M. Ángel Gavilanes dejó un comentario (13 de octubre de 2015)

Estimado usuario de Tu Derecho a Saber,

Comparto el enlace a través del que tienes que plantear tu solicitud, tal y como te reclaman: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ge...

Si quieres compartir en este hilo público la respuesta que obtengas a través del formulario, te agradeceremos que lo hagas a través de un comentario.

Un saludo.

Link to this

Cosas que hacer con esta solicitud

Cualquiera:
Sólo Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat de Catalunya:

Seguir esta solicitud

Utiliza esta información

Solicitudes similares

Más solicitudes similares