¡Colabora con nosotros!

Sol.licitud d'Informació Col.lectiva a la Generalitat de Catalunya

Enrikus hizo esta solicitud de acceso a la información a Generalitat de Cataluña

La respuesta no ha sido satisfactoria.

De: Enrikus

27 de septiembre de 2013

A L'ATENCIÓ DEL CONSELLER D'ECONOMIA I CONEIXEMENT MAS COLELL

Sol.licitud d'informació col.lectiva de la Plataforma per
l'Auditoria Ciutadana del Deute a la Generalitat de Catalunya.

EXPOSEM:

Que el 28 de setembre és el Dia Internacional de l'Accés a la
Informació.

Que el passat 22 de febrer Artur Mas va afirmar que volia fer "fer
de Catalunya un país de bones pràctiques, un país de transparència"

Que la web transparencia.gencat.cat no aporta informació nova, ja
s'oferia anteriorment, i només varia el format en què s'ofereix.

Que les Administracions Públiques i, en particular la Generalitat
de Catalunya amaga, manipula
i dificulta l'accés a la informació amb l'objectiu de mantenir el
discurs institucional al voltant de la crisi.

Que la informació que se sol·licita és d'interès per a la
ciutadania i ja hauria de ser pública i de fàcil accés.

Que amb l'excusa del deute s'amaguen processos de desgast de
serveis socials per argumentar la seva privatització, així com la
priorització del pagament d'un deute, sovint il·legítim, davant de
la cobertura de serveis socials bàsics.

Que la informació que se sol·licita és necessària per discernir
quin deute es il·legítim i quin no, a través d'auditories
ciutadanes.

Que volem que la informació sol·licitada es pengi a la web de
transparencia.gencat.cat  

SOL.LICITEM la següent informació:

- En relació als pagaments a compte de la taxa de gestió que han
cobrat les entitats financeres en relació a les emissions de bons
de la Generalitat de Catalunya, dels anys 2008 al 2012: Quines
entitats financeres han intervingut i quin import total han cobrat
cadascuna d'elles per la gestió de les emissions de deute?

- No hi ha informació pública del detall del Pla de Pagament
Proveïdors a tot l’Estat  Espanyol. Quins ens catalans han rebut
finançament a través d’aquest pla: institució que ha rebut 
finançament, import total finançat, entitats financeres que han
intervingut i detall de les factures de proveïdors abonades?

- Quin és el llistat de creditors del deute de la Generalitat de
Catalunya a finals del tercer trimestre del 2013,incloent entitats
financeres que hagin aportat crèdit bancari i la relació de
creditors tenidors de bons de la Generalitat de Catalunya?

- Sobre el detall del deute de les entitats de dret
públic, societats participades, consorcis i fundacions (al primer
trimestre de 2013, el total corresponia al 22,8% de tot el deute de
la Generalitat de  Catalunya), quines són aquestes entitats,
societats, consorcis i  fundacions i quin deute correspon a
cadascuna d'elles? 

- Quin és el detall de deute de la Generalitat de Catalunya en el
tancament del segon trimestre d'enguany? A 27 de setembre del 2013
encara no s'ha publicat.

- Quants  pisos buits hi ha a Catalunya a data d’avui i quants
d'aquests pertanyen a immobiliàries, entitats financeres,  fons
d'inversió i quants hi ha de titularitat pública?

-  Quants pisos de lloguer social hi ha disponibles actualment
(sense fer servir) a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i quin
és el número de sol.licitants de pisos de lloguer que hi ha hagut
durant els anys 2011,  2012 i el que va del 2013?

- Quin és el nombre de desnonaments efectuats per l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i de la resta d'entitats públiques de
foment de l'Habitatge a Catalunya.

- Quin és el màxim detall del pressupost de l'Institut Català de la
Salut des de l'any 2003, fins al tancament de l'any 2012, amb
especial detall de la part destinada a  Hospitals i CAPs de
titularitat pública i centres concertats.

- Quin és el pressupost  destinat a les escoles/universitats
concertades i públiques (de 0/3  anys fins a ensenyament
universitari) en els darrers 10 anys, incloent  imports destinats a
les fundacions dels centres educatius privats? Sol.licitem la
informació detallada per centres i per poblacions.

- Quin import s'ha gastat la Generalitat de Catalunya en pagar
llicències de Microsoft Windows i llicències de Microsoft Oficce
durant els darrers 10 anys?

- Per què no es pot accedir a les dades del Registre d'hospitals de
Catalunya EESRI? Sense tenir accés a aquestes estadístiques de
l'assistència  hospitalària resulta impossible mesurar l'evolució
dels indicadors i per tant mesurar els impactes de les retallades
en la sanitat catalana.

- Quin ha estat l'import que el Departament d'Ensenyament ha
dedicat en el darrers dos anys a les beques de menjador escolar i a
quants alumnes ha beneficiat?

- Quin ha estat el patrimoni venut en els darrers 5 anys per part
de la Generalitat de Catalunya? A qui se li ha venut i per quin
import?

- Darrerament la Generalitat de Catalunya s'ha venut patrimoni a
entitats privades per a llogar posteriorment aquestes
instal.lacions. Quin ha estat l'import de venda i quin és l'import
de lloguer que es paga actualment?

-  La població té la sospita que si bé es paguen als bancs,
les concessionàries d'autopistes i a les grans empreses
proveïdores, es prioritzen aquestes per sobre d'entitats del tercer
sector, beques, subvencions, PiMES i petits proveïdors. Quin és el
detall de pagaments  mensuals realitzat per la Generalitat de
Catalunya des del mes de gener de 2013, incloent pagaments per
interessos i amortització de deute, proveïdors (detall dels
proveïdors i concepte), subvencions, convenis,  beques, i d'altres
pagaments?

- Quin és el cost diari del Palau de la Generalitat? Quantes 
persones hi treballen i quina remuneració reben, cost
energètic, els materias fungibles que s'usen?

Barcelona, 27 de setembre de 2013

Enlace

Enrikus dejó un comentario (27 de septiembre de 2013)

Enllaç a la web de la Plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute

http://auditoriaciudadana.net/2013/09/26...

Link to this

De: Bústia Atenció Ciutadana

30 de septiembre de 2013


Attachment image002.jpg
2K Download


Aquesta bústia no és operativa, per a consultes, queixes o suggeriments
cal utilitzar el formulari de contacte:

 

[1]Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:
Botó català .jpg

 

Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió

Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

Este buzón no es operativo, para consultas, quejas o sugerencias utilitzar
el siguiente formulario de contacto:

 

[2]https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/in...

 

This mailbox is not operational, for questions, complaints or suggestions
use the following contact form please:

 

[3]https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/in...

 

-----Missatge original-----
De: Enrikus [mailto:[dirección editada]]
Enviat: divendres, 27 / setembre / 2013 19:44
Per a: Bústia Atenció Ciutadana
Tema: solicitud acceso a la información - Sol.licitud d'Informació
Col.lectiva a la Generalitat de Catalunya

 

A L'ATENCIÓ DEL CONSELLER D'ECONOMIA I CONEIXEMENT MAS COLELL

 

Sol.licitud d'informació col.lectiva de la Plataforma per l'Auditoria
Ciutadana del Deute a la Generalitat de Catalunya.

 

EXPOSEM:

 

Que el 28 de setembre és el Dia Internacional de l'Accés a la Informació.

 

Que el passat 22 de febrer Artur Mas va afirmar que volia fer "fer de
Catalunya un país de bones pràctiques, un país de transparència"

 

Que la web transparencia.gencat.cat no aporta informació nova, ja s'oferia
anteriorment, i només varia el format en què s'ofereix.

 

Que les Administracions Públiques i, en particular la Generalitat de
Catalunya amaga, manipula i dificulta l'accés a la informació amb
l'objectiu de mantenir el discurs institucional al voltant de la crisi.

 

Que la informació que se sol·licita és d'interès per a la ciutadania i ja
hauria de ser pública i de fàcil accés.

 

Que amb l'excusa del deute s'amaguen processos de desgast de serveis
socials per argumentar la seva privatització, així com la priorització del
pagament d'un deute, sovint il·legítim, davant de la cobertura de serveis
socials bàsics.

 

Que la informació que se sol·licita és necessària per discernir quin deute
es il·legítim i quin no, a través d'auditories ciutadanes. 

 

Que volem que la informació sol·licitada es pengi a la web de
transparencia.gencat.cat  

 

SOL.LICITEM la següent informació:

 

- En relació als pagaments a compte de la taxa de gestió que han cobrat
les entitats financeres en relació a les emissions de bons de la
Generalitat de Catalunya, dels anys 2008 al 2012: Quines entitats
financeres han intervingut i quin import total han cobrat cadascuna
d'elles per la gestió de les emissions de deute?

 

- No hi ha informació pública del detall del Pla de Pagament Proveïdors a
tot l’Estat  Espanyol. Quins ens catalans han rebut finançament a través
d’aquest pla: institució que ha rebut  finançament, import total finançat,
entitats financeres que han intervingut i detall de les factures de
proveïdors abonades?

 

- Quin és el llistat de creditors del deute de la Generalitat de Catalunya
a finals del tercer trimestre del 2013,incloent entitats financeres que
hagin aportat crèdit bancari i la relació de creditors tenidors de bons de
la Generalitat de Catalunya?

 

- Sobre el detall del deute de les entitats de dret públic, societats
participades, consorcis i fundacions (al primer trimestre de 2013, el
total corresponia al 22,8% de tot el deute de la Generalitat de 
Catalunya), quines són aquestes entitats, societats, consorcis i 
fundacions i quin deute correspon a cadascuna d'elles? 

 

- Quin és el detall de deute de la Generalitat de Catalunya en el
tancament del segon trimestre d'enguany? A 27 de setembre del 2013 encara
no s'ha publicat.

 

- Quants  pisos buits hi ha a Catalunya a data d’avui i quants d'aquests
pertanyen a immobiliàries, entitats financeres,  fons d'inversió i quants
hi ha de titularitat pública?

 

-  Quants pisos de lloguer social hi ha disponibles actualment (sense
fer servir) a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i quin és el número
de sol.licitants de pisos de lloguer que hi ha hagut durant els anys
2011,  2012 i el que va del 2013?

 

- Quin és el nombre de desnonaments efectuats per l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya i de la resta d'entitats públiques de foment de l'Habitatge
a Catalunya.

 

- Quin és el màxim detall del pressupost de l'Institut Català de la Salut
des de l'any 2003, fins al tancament de l'any 2012, amb especial detall de
la part destinada a  Hospitals i CAPs de titularitat pública i centres
concertats.

 

- Quin és el pressupost  destinat a les escoles/universitats concertades i
públiques (de 0/3  anys fins a ensenyament universitari) en els darrers 10
anys, incloent  imports destinats a les fundacions dels centres educatius
privats? Sol.licitem la informació detallada per centres i per poblacions.

 

- Quin import s'ha gastat la Generalitat de Catalunya en pagar llicències
de Microsoft Windows i llicències de Microsoft Oficce durant els darrers
10 anys?

 

- Per què no es pot accedir a les dades del Registre d'hospitals de
Catalunya EESRI? Sense tenir accés a aquestes estadístiques de
l'assistència  hospitalària resulta impossible mesurar l'evolució dels
indicadors i per tant mesurar els impactes de les retallades en la sanitat
catalana.

 

- Quin ha estat l'import que el Departament d'Ensenyament ha dedicat en el
darrers dos anys a les beques de menjador escolar i a quants alumnes ha
beneficiat?

 

- Quin ha estat el patrimoni venut en els darrers 5 anys per part de la
Generalitat de Catalunya? A qui se li ha venut i per quin import?

 

- Darrerament la Generalitat de Catalunya s'ha venut patrimoni a entitats
privades per a llogar posteriorment aquestes instal.lacions. Quin ha estat
l'import de venda i quin és l'import de lloguer que es paga actualment?

 

-  La població té la sospita que si bé es paguen als bancs,
les concessionàries d'autopistes i a les grans empreses proveïdores,
es prioritzen aquestes per sobre d'entitats del tercer sector, beques,
subvencions, PiMES i petits proveïdors. Quin és el detall de pagaments 
mensuals realitzat per la Generalitat de Catalunya des del mes de gener de
2013, incloent pagaments per interessos i amortització de
deute, proveïdors (detall dels proveïdors i concepte), subvencions,
convenis,  beques, i d'altres pagaments?

 

- Quin és el cost diari del Palau de la Generalitat? Quantes  persones hi
treballen i quina remuneració reben, cost energètic, els materias
fungibles que s'usen?

 

Barcelona, 27 de setembre de 2013

 

-------------------------------------------------------------------

 

Por favor use la siguiente dirección de correo para todas las respuestas a
esta solicitud:

[4][dirección editada]

 

¿Es [5][dirección de Generalitat de Cataluña] la dirección incorrecta
para solicitudes acceso a la información a Generalitat de Cataluña? Si es
así, por favor contáctenos usando el siguiente formulario:

[6]http://tuderechoasaber.es/es/help/contact

 

Atención: Este mensaje y cualquier respuesta que hagas serán publicadas en
Internet. Nuestras políticas de privacidad y copyright:

[7]http://tuderechoasaber.es/es/help/officers

 

Si encuentra este servicio útil como responsable de acceso a la
información, pida al responsable de su web que añada un enlace a nuestra
web.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/in...
2. https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/in...
3. https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/in...
4. mailto:[dirección editada]
5. mailto:[dirección de Generalitat de Cataluña]
6. http://tuderechoasaber.es/es/help/contact
7. http://tuderechoasaber.es/es/help/officers

Enlace

Enrikus dejó un comentario (01 de octubre de 2013)

No utilitzaremos el formulario de la gencat para tramitar la consulta. Tenemos derecho a poder hacerlo de forma abierta y pública.

Añado enlace a la consulta presentada en el propio registro de la Generalitat de Catalunya el pasado viernes 27 de septiembre.

Añadiremos en este espacio de tuderechoasaber toda la información nueva sobre la solicitud

Link to this

Enrikus dejó un comentario (01 de octubre de 2013)

Link to this

Cosas que hacer con esta solicitud

Cualquiera:
Sólo Generalitat de Cataluña:

Seguir esta solicitud

Utiliza esta información

Solicitudes similares

Más solicitudes similares