¡Colabora con nosotros!

Sous alcalde, regidors i alts càrrecs

Manel hizo esta solicitud de acceso a la información a Ayuntamiento de Castellón

La respuesta no ha sido satisfactoria.

De: Manel

03 de enero de 2013

Estimat Ajuntament de Castelló:
Donades les paraules del Cap de Govern, del mateix partit què
governa a Castelló, sobre la publicitat activa de determinades
qüestions, i la necessitat de coneixement per part de la
ciutadania, m'agradaria saber algunes dades referides al nostre
Ajuntament, o com aconseguir-les:
1. Import total de les retribucions de tots els càrrecs electes i
alts càrrecs. Salari base i complements de tot tipus (per
participació en comissions, organismes de qualsevol classe, etc.).
CV dels mateixos.
2. Nombre de càrrecs de confiança, assessors i personal de lliure
designació existents amb el detall de les seues retribucions. CV
dels mateixos.
3. Import total de les Dietes i Despeses de viatge del personal.
4. Nombre de Targetes de crèdit oficials o institucionals existents
en l'Ajuntament.
5. Nombre de línies i de telèfons mòbils oficials o institucionals
i i-pads existents en l'organisme.
6. Nombre de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits, si
escau, a l'organisme.
Tota aquesta informació és reconeguda per l'ONG "Transparència
Internacional" com imprescindible per a millorar l'índex de
l'Ajuntament de Castelló en matèria de transparència i així
augmentar la confiança ciutadana en aquesta institució.
Una salutació,
Manel Collado i Vergara

Enlace

De: Información Ciudadana
Ayuntamiento de Castellón

03 de enero de 2013

Part de la informació sol·licitada està publicada en el Butlletí Oficial
de la Província. Una vegada celebrades les eleccions municipals en el
primer ple un dels punts de l'ordre del dia són els salaris tant de
regidors com del personal de confiança. D'igual manera tota la informació
requerida per vostè ha de sol·licitar-la per registre d'entrada en
qualsevol tinença d'ajuntament. 
Departament Atenció Ciutadana
Excm. Ayuntamient de Castelló
12001 CASTELLÓ
www.castello.es

--------------------------------------------------------------------------

De: "Manel" <[dirección editada]>
Para: "Ayuntamiento de Castellón" <[dirección de Ayuntamiento de Castellón]>
Enviados: Jueves, 3 de Enero 2013 2:36:15
Asunto: solicitud Acceso a la Información - Sous alcalde, regidors i alts
càrrecs

     Estimat Ajuntament de Castelló:
     Donades les paraules del Cap de Govern, del mateix partit què
     governa a Castelló, sobre la publicitat activa de determinades
     qüestions, i la necessitat de coneixement per part de la
     ciutadania, m'agradaria saber algunes dades referides al nostre
     Ajuntament, o com aconseguir-les:
     1. Import total de les retribucions de tots els càrrecs electes i
     alts càrrecs. Salari base i complements de tot tipus (per
     participació en comissions, organismes de qualsevol classe, etc.).
     CV dels mateixos.
     2. Nombre de càrrecs de confiança, assessors i personal de lliure
     designació existents amb el detall de les seues retribucions. CV
     dels mateixos.
     3. Import total de les Dietes i Despeses de viatge del personal.
     4. Nombre de Targetes de crèdit oficials o institucionals existents
     en l'Ajuntament.
     5. Nombre de línies i de telèfons mòbils oficials o institucionals
     i i-pads existents en l'organisme.
     6. Nombre de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits, si
     escau, a l'organisme.
     Tota aquesta informació és reconeguda per l'ONG "Transparència
     Internacional" com imprescindible per a millorar l'índex de
     l'Ajuntament de Castelló en matèria de transparència i així
     augmentar la confiança ciutadana en aquesta institució.
     Una salutació,
     Manel Collado i Vergara
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     Por favor use la siguiente dirección de correo para todas las
     respuestas a esta solicitud:
     [dirección editada]
    
     ¿Es [dirección de Ayuntamiento de Castellón] la dirección incorrecta para solicitudes
     Acceso a la Información a Ayuntamiento de Castellón? Si es así, por
     favor contáctenos usando el siguiente formulario:
     http://tuderechoasaber.es/ca/help/contact
    
     Atención: Este mensaje y cualquier respuesta que hagas serán
     publicadas en Internet. Nuestras políticas de privacidad y
     copyright:
     http://tuderechoasaber.es/ca/help/officers
    
     Si encuentra este servicio útil como responsable de Acceso a la
     Información, pida al responsable de su web que añada un enlace a
     nuestra web.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

Enlace

De: Manel

03 de enero de 2013

Estimat: Información Ciudadana,
Referent a la meua sol·licitud sobre sous alcalde, regidor i alts
càrrecs, he rebut una resposta que no em diu res en concret.
Nomenen el BOP, acord del ple ...
Podrien especificar, concretar més allí on puc cercar la
informació. Respecte a la resta de la informació que els demande i
que no em donen cap satisfacció, podriem dir-me on puc esbrinar-lo

Una salutació,

Manel Collado i Vergara

Enlace

Manel dejó un comentario (03 de enero de 2013)

La resposta no ha estat satisfactòria ja que no em donen cap tipus de dades.
Diuen que "part" de la informació es troba en el BOP, però no diuen en quin, que es va acordar en un ple, però no especifiquen on.
Així mateix no s'especifica a "quina part" de la informació es refereix, per tant, on puc trobar la resta?
Per tant la resposta és totalment insuficient i insatisfactòria

Link to this

Cosas que hacer con esta solicitud

Cualquiera:
Sólo Ayuntamiento de Castellón:

Seguir esta solicitud

Utiliza esta información

Solicitudes similares

Más solicitudes similares